Actemium Sverige
Tjänster och lösningar för industrin

Med en stark lokal förankring arbetar våra affärsenheter nära våra kunder över hela Sverige. Actemium ingår i ett globalt nätverk med över 400 affärsenheter i 41 olika länder, alltid nära våra kunder.

Segments

Tack vare våra medarbetares höga expertkunskaper i kombination med kraften från vårt nätverk, skapar vi unika helhetslösningar anpassade för varje enskild kund.

Actemium nätverket

Actemiums experter arbetar över hela världen med att leverera säkra och hållbara lösningar och tjänster. Tack vare kraften och expertkunskaperna inom Actemiums globala nätverk kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda och skalbara helhetslösningar.

22 000
experter
2.8
miljarder i avkastning
400
Business Units
41
länder