Teknisk service | Processkontroll

Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

Vi servar dig med felsökning, optimering och problemlösning.

Vi servar dig med felsökning, optimering och problemlösning.

Teknisk service

Med kompetens inom bland annat raffinaderi, processindustri, pappersbruk och kärnkraft kan våra skickliga tekniker ge dig all den hjälp du behöver för att möta just de kvalitetskrav som ställs på er verksamhet. Vi erbjuder service inom en mängd olika områden, såsom

  • felsökning för att snabbt avhjälpa fel och minimera kostnaderna,
  • problemlösning för att identifiera och avhjälpa drift- och processtekniska störningar samt
  • optimering av reglerparametrar för att garantera en jämn kvalitet.

Våra tekniker kan finnas på plats vid uppstart och loop-check för att minska risken för att el- och instrumentfel försvårar eller försenar en uppstart, samt kontrollera att samtliga säkerhetsfunktioner fungerar. Genom planering och schemaläggning kan vi frigöra en egen kontaktperson åt ert företag, och vi erbjuder oss att regelbundet utföra förebyggande underhåll och felsökning.

Vi kalibrerar både i vår verkstad och ute i fält.

Vi kalibrerar både i vår verkstad och ute i fält.

Kalibrering

Processkontroll AB har ett modernt och välutrustat kalibreringslaboratorium som svarar mot industrins höga krav på noggrannhet och kvalitet. Alla våra referensinstrument är spårbara till nationella och internationella normaler via certifikat och protokoll enligt ISO 9000 och EN 45000. Vi behandlar de flesta storheter såsom tryck, temperatur, flöde, spänning, ström och resistans och erbjuder en rad olika tjänster inom området. Vi tar in instrumenten för kalibrering i vår verkstad, utför testkontroller och förkalibrering av ny utrustning inför en installation, samt utför kalibrering på plats med vår bärbara utrustning.

Gas är ingenting att leka med. Vi hjälper dig att öka säkerheten.

Gas är ingenting att leka med. Vi hjälper dig att öka säkerheten.

Gasdetektering

Gas kan vara ett riskfyllt ämne. Genom ett väl utvecklat säkerhetstänkande kan du skydda både personal och anläggning. Processkontroll AB har lång erfarenhet av att arbeta med frågor kring säkerhet, hälsa och miljö när det gäller utrustning för brännbara och giftiga gaser. Vi hjälper dig hela vägen från konstruktion till installation av lämpliga varnare och driftsättning. I vår kompletta verkstad utför vi servicearbeten på de flesta förekommande fabrikaten på marknaden, såväl bärbara som stationära, och vår personal kan genom löpande hyresavtal utföra servicearbeten både onsite och offsite, likväl som ute på fartyg längs med kusten. Med ett ökande fokus på arbetsmiljön ökar också efterfrågan på gasdetektering. Med en egen bärbar enhet behöver du aldrig tveka över om miljön du vistas i är säker och hälsosam.

Kontakta mig!

Foto på Stefan Larsson

Affärsansvarig Teknisk service

Stefan Larsson

0303 – 79 91 48

Stefan.Larsson@processkontroll.se