Mekanisk verkstad ventilservice | Processkontroll

Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

Mekanisk verkstad ventilservice

Provtryckning av säkerhetsventiler i provbänk.

Provtryckning av säkerhetsventiler i provbänk.

Vår egen mekaniska verkstad har ett antal mycket skickliga tekniker beredda att ge snabb och professionell service i vår verkstad eller ute hos kunden. Med hjälp av vår mobila utrustning kan vi ge full service på plats och samtidigt minimera risken för driftstörningar. Testning av säkerhetsventiler on-line med den så kallade Teson-metoden är något av vår specialitet och innebär att du sparar både tid och pengar. Vi arbetar huvudsakligen med tre kategorier ventiler:

  • Reglerventiler
  • Säkerhetsventiler
  • Avstängningsventiler (framför allt kildslidsventiler)

Vår verkstad utför också slipning av mekaniska tätningar samt provtryckning av alla slags ventiler med upp till 500 bar. Vi provtrycker även rörsystem och ventiler med helium för att mäta eventuellt läckage.

Svetsverkstad

Avdelningen består av svets- och plåtverkstad, i första hand inriktad på service inom instrumentinstallation. Vår svetsutrustning består av:

  • MIG-svets
  • TIG-svets
  • Elsvets
  • Gassvets
  • Punktsvets

Vi erbjuder bland annat datorstyrd orbitalsvets för rostfria klenrör från 3 till 52 millimeter, samt plasmabrännare för plåtbearbetning. Vi erbjuder också byggnation av skåp, till exempel för laboratorie- och analysutrustning.

Kontakta mig!

Affärsansvarig Mekanisk verkstad ventilservice

Johan Andersson

0303-79 91 19

Johan.Andersson@processkontroll.se