Instrumentinstallation | Processkontroll

Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

Avancerade klenrörsinstallationer är vår vardag. Vi hjälper dig gärna!

Avancerade klenrörsinstallationer är vår vardag. Vi hjälper dig gärna!

Instrumentinstallation

Instrumentinstallation är grunden inom Processkontrolls verksamhet. Vi började en gång inom raffinaderi och petrokemi, expanderade strax inom bland annat papper och massa, kärnkraft, kraftbolag och läkemedel. Avdelningen Instrumentinstallation består av projektledare, arbetsledare och installatörer. En komplett och tillräckligt stor organisation for att klara allt från enstaka installationsarbeten till omfattande entreprenadprojekt på till exempel en ny industri eller fabrik. Genom kontinuerlig utbildning ser vi till att hela tiden hålla oss väl uppdaterade inom teknik, säkerhet och standarder inom områden som ATEX, PED, starkström och heta arbeten. Vi har lång erfarenhet inom installationer i Ex-miljöer och arbete på komplexa processanläggningar under drift. Vår specialkompetens är

  • installation av processinstrument
  • pneumatik
  • klenrör
  • stegmontage med kablage
  • fältbuss
  • korskopplingsarbeten samt
  • kontaktering av fiberkablage.

För att kunna erbjuda våra kunder kostnadseffektiva arbeten investerar och utvecklar vi egna montagedetaljer. Vid behov har vi även kompletta fältverkstäder på plats.

Moduler

Vår verkstad erbjuder tillverkning av moduler och riggar på beställning. Det kan vara såväl små som stora processenheter, byggd på kundens specifikation eller framtagen av oss. Det kan också vara en nyckelfärdig enhet eller en del av en anläggning, utcheckad och testad för driftsättning.

Kontakta mig!

Foto på Robert Persson

Affärsansvarig Instrumentinstallation (samt biträdande affärsenhetschef)

Robert Persson 0303 – 79 91 07 robert.persson@processkontroll.se