El- och instrumentkonstruktion | Processkontroll

Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

El- och instrumentkonstruktion

Mats vid datorn_sidbild

Våra erfarna konstruktörer hjälper dig med allt ifrån enkla skisser till fullskaliga funktionsbeskrivningar.

Lång erfarenhet av el- och instrumentkonstruktion ger en kompetent samarbetspartner, antingen du behöver förstärkning i ett projekt eller hjälp med löpande konstruktionsarbete. Vi har varit delaktiga i utvecklingen av en rad olika prototyper med allt ifrån enkla skisser till fullskaliga funktionsbeskrivningar, som kan innefatta både el- och instrumentdesign. Vårt nära samarbete med Processkontrolls övriga avdelningar ger kontinuitet och förståelse för produkten och dess användningsområde. Test och drifttagning ingår alltid i våra egna projekt. Givetvis erbjuder vi denna tjänst även i andra sammanhang.

Ute på plats eller i våra lokaler

Förutom att fungera som projekt- eller montageledare deltar vår avdelning också som disciplinansvariga för el och instrument i större projekt, antingen i  våra egna lokaler eller på plats. Tack vare vår långa erfarenhet inom petrokemin har alla våra konstruktörer varit involverade i olika Ex-applikationer. Vi vågar tryggt påstå att vi är skickliga på området.

Kontakta mig!

Foto på Mats Carlsson

Affärsansvarig El- och instrumentkonstruktion

Mats Carlsson tel 0303 – 79 91 06 Mats.Carlsson@processkontroll.se