Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

Processkontroll AB, som ingår i Industrigruppen på Vinci Energies Nordic, har erhållit stororder i Norr

SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå kommun. Processkontroll tillsammans med systerföretag inom Industrigruppen (Actemium, Processkontroll Elektriska, Emil Lundgren Industri och Conductor) har under november 2017 påbörjat instrumentmontage för en fiberlinje samt kokeri som skall vara färdigställt i mitten på April 2018.

Den nya fabriken, som kommer att starta i juni 2018, kommer att bli en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft.

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen för blekt barr sulfatmassa i världen.

Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios får Timrå och Norrland en massafabrik som i decennier framåt kommer att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i Norrland.

Montagetimmar på plats är beräknat till cirka 18 000 timmar.