Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

Stororder i Norge

Så är vi tillbaka i Oslofjorden igen!

Processkontroll AB har tillsammans med Actemium fått en ny order i Norge på Esso/Exxon Mobil i Tönsberg. Vi skall tillsammans utföra el- & instrumentinstallationer för en ny anläggningsdel inne på raffinaderiet. Raffinaderiet omvandlar årligen sex miljoner ton råolja från Nordsjön och den absoluta merparten av produkten exporteras sedan. Processkontroll AB har till och från varit på Esso/Exxon sedan vi startade 1970 och är mycket stolta att återigen få förtroendet i Tönsberg. Projektet startas omgående och pågår fram till mars 2016.Processkontroll AB har tillsammans med Actemium fått en ny order i Norge på Esso/Exxon Mobil i Tönsberg. Vi skall tillsammans utföra el- & instrumentinstallationer för en ny anläggningsdel inne på raffinaderiet. Raffinaderiet omvandlar årligen sex miljoner ton råolja från Nordsjön och den absoluta merparten av produkten exporteras sedan. Processkontroll AB har till och från varit på Esso/Exxon sedan vi startade 1970 och är mycket stolta att återigen få förtroendet i Tönsberg. Projektet startas omgående och pågår fram till mars 2016.Processkontroll AB har tillsammans med Actemium fått en ny order i Norge på Esso/Exxon Mobil i Tönsberg. Vi skall tillsammans utföra el- & instrumentinstallationer för en ny anläggningsdel inne på raffinaderiet. Raffinaderiet omvandlar årligen sex miljoner ton råolja från Nordsjön och den absoluta merparten av produkten exporteras sedan. Processkontroll AB har till och från varit på Esso/Exxon sedan vi startade 1970 och är mycket stolta att återigen få förtroendet i Tönsberg. Projektet startas omgående och pågår fram till mars 2016.Processkontroll AB har tillsammans med Actemium fått en ny order i Norge på Esso/Exxon Mobil i Tönsberg. Vi skall tillsammans utföra el- & instrumentinstallationer för en ny anläggningsdel inne på raffinaderiet. Raffinaderiet omvandlar årligen sex miljoner ton råolja från Nordsjön och den absoluta merparten av produkten exporteras sedan. Processkontroll AB har till och från varit på Esso/Exxon sedan vi startade 1970 och är mycket stolta att återigen få förtroendet i Tönsberg. Projektet startas omgående och pågår fram till mars 2016.