Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

Processkontroll servar 400 ventiler

ST1:s raffinaderi på Hisingen

 
Processkontroll har fått ett jobb på 400 säkerhetsventiler på raffinaderiet ST1 i Göteborg. Det kommer att sysselsätta cirka 20 man under våren.

Processkontroll AB har idag tecknat avtal med raffinaderiet ST1 i Göteborg. Avtalet innebär demontage, service och återmontage av totalt 400 säkerhetsventiler i deras anläggning på Hisingen. Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras i samband med underhållsstoppet våren 2015 och sysselsätta cirka 20 man.

Detta uppdrag, som vanns i stor konkurrens med andra företag, innebär även startskottet för årets revisionsarbete. Efter ST1 fortsätter Processkontroll till raffinaderiet i Nynäshamn och därefter följer de årliga uppdragen på Ringhals kärnkraftverk.

Processkontroll har fått ett jobb på 400 säkerhetsventiler på raffinaderiet ST1 i Göteborg. Det kommer att sysselsätta cirka 20 man under våren.
Processkontroll AB har idag tecknat avtal med raffinaderiet ST1 i Göteborg. Avtalet innebär demontage, service och återmontage av totalt 400 säkerhetsventiler i deras anläggning på Hisingen. Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras i samband med underhållsstoppet våren 2015 och sysselsätta cirka 20 man. Detta uppdrag, som vanns i stor konkurrens med andra företag, innebär även startskottet för årets revisionsarbete. Efter ST1 fortsätter Processkontroll till raffinaderiet i Nynäshamn och därefter följer de årliga uppdragen på Ringhals kärnkraftverk.

Processkontroll har fått ett jobb på 400 säkerhetsventiler på raffinaderiet ST1 i Göteborg. Det kommer att sysselsätta cirka 20 man under våren.
Processkontroll AB har idag tecknat avtal med raffinaderiet ST1 i Göteborg. Avtalet innebär demontage, service och återmontage av totalt 400 säkerhetsventiler i deras anläggning på Hisingen. Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras i samband med underhållsstoppet våren 2015 och sysselsätta cirka 20 man. Detta uppdrag, som vanns i stor konkurrens med andra företag, innebär även startskottet för årets revisionsarbete. Efter ST1 fortsätter Processkontroll till raffinaderiet i Nynäshamn och därefter följer de årliga uppdragen på Ringhals kärnkraftverk.

Processkontroll har fått ett jobb på 400 säkerhetsventiler på raffinaderiet ST1 i Göteborg. Det kommer att sysselsätta cirka 20 man under våren.
Processkontroll AB har idag tecknat avtal med raffinaderiet ST1 i Göteborg. Avtalet innebär demontage, service och återmontage av totalt 400 säkerhetsventiler i deras anläggning på Hisingen. Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras i samband med underhållsstoppet våren 2015 och sysselsätta cirka 20 man. Detta uppdrag, som vanns i stor konkurrens med andra företag, innebär även startskottet för årets revisionsarbete. Efter ST1 fortsätter Processkontroll till raffinaderiet i Nynäshamn och därefter följer de årliga uppdragen på Ringhals kärnkraftverk.