Tjänster och produkter inom el,
styr & regler samt automation
för industri och anläggning

PK bygger sprinklersystem till nytt kraftvärmeverk

Tallholmens värmekraftverk utanför Vimmerby

I Tallholmen utanför Vimmerby bygger man just nu ett helt nytt kraftvärmeverk, som med enbart biobränsle kommer att producera både fjärrvärme, hetvatten och el. Som underleverantör till Firefly har Processkontroll AB fått en order på ett komplett sprinklersystem för maskinskydd.

Bygget av Tallholmen inleddes i maj 2013 och redan strax efter årsskiftet 2015 ska anläggningen tas i drift. Pannan kommer då att ha en termisk effekt på 26 MW, varav 7,5 MW blir el. Till detta kommer rökgaskondensering på 5 MW. I rökgaskondenseringen kondenseras vattenånga till vatten och då frigörs energi som man också tar tillvara.

I ett kraftvärmeverk är det mycket viktigt att upptäcka och minimera risken för bränder och dammexplosioner. Därför har man valt att installera Fireflys produkter i den nya anläggningen. Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system. Installationsjobbet har gått till Processkontroll AB och vi inleder arbetet vecka 47. I januari ska allt vara klart, lagom till att anläggningen sätts i drift.

Läs mer om anläggningen på http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/varme/kraftvarmeverk-tallholmenI Tallholmen utanför Vimmerby bygger man just nu ett helt nytt kraftvärmeverk, som med enbart biobränsle kommer att producera både fjärrvärme, hetvatten och el. Som underleverantör till Firefly har Processkontroll AB fått en order på ett komplett sprinklersystem för maskinskydd. Bygget av Tallholmen inleddes i maj

2013 och redan strax efter årsskiftet 2015 ska anläggningen tas i drift. Pannan kommer då att ha en termisk effekt på 26 MW, varav 7,5 MW blir el. Till detta kommer rökgaskondensering på 5 MW. I rökgaskondenseringen kondenseras vattenånga till vatten och då frigörs energi som man också tar tillvara. I ett kraftvärmeverk är det mycket viktigt att upptäcka och minimera risken för bränder och dammexplosioner. Därför har man valt att installera Fireflys produkter i den nya anläggningen. Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system. Installationsjobbet har gått till Processkontroll AB och vi inleder arbetet vecka 47. I januari ska allt vara klart, lagom till att anläggningen sätts i drift. Läs mer om anläggningen på http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/varme/kraftvarmeverk-tallholmenI Tallholmen utanför Vimmerby bygger man just nu ett helt nytt kraftvärmeverk, som med enbart biobränsle kommer att producera både fjärrvärme, hetvatten och el. Som underleverantör till Firefly har Processkontroll AB fått en order på ett komplett sprinklersystem för maskinskydd. Bygget av Tallholmen inleddes i maj 2013 och redan strax efter årsskiftet 2015 ska anläggningen tas i drift. Pannan kommer då att ha en termisk effekt på 26 MW, varav 7,5 MW blir el. Till detta kommer rökgaskondensering på 5 MW. I rökgaskondenseringen kondenseras vattenånga till vatten och då frigörs energi som man också tar tillvara. I ett kraftvärmeverk är det mycket viktigt att upptäcka och minimera risken för bränder och dammexplosioner. Därför har man valt att installera Fireflys produkter i den nya anläggningen. Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system. Installationsjobbet har gått till Processkontroll AB och vi inleder arbetet vecka 47. I januari ska allt vara klart, lagom till att anläggningen sätts i drift. Läs mer om anläggningen på http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/varme/kraftvarmeverk-tallholmenI Tallholmen utanför Vimmerby bygger man just nu ett helt nytt kraftvärmeverk, som med enbart biobränsle kommer att producera både fjärrvärme, hetvatten och el. Som underleverantör till Firefly har Processkontroll AB fått en order på ett komplett sprinklersystem för maskinskydd. Bygget av Tallholmen inleddes i maj

2013 och redan strax efter årsskiftet 2015 ska anläggningen tas i drift. Pannan kommer då att ha en termisk effekt på 26 MW, varav 7,5 MW blir el. Till detta kommer rökgaskondensering på 5 MW. I rökgaskondenseringen kondenseras vattenånga till vatten och då frigörs energi som man också tar tillvara. I ett kraftvärmeverk är det mycket viktigt att upptäcka och minimera risken för bränder och dammexplosioner. Därför har man valt att installera Fireflys produkter i den nya anläggningen. Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system. Installationsjobbet har gått till Processkontroll AB och vi inleder arbetet vecka 47. I januari ska allt vara klart, lagom till att anläggningen sätts i drift. Läs mer om anläggningen på http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/varme/kraftvarmeverk-tallholmen